sport
 


Werkwijze

1. Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek bespreken we nauwkeurig wat u graag wilt bereiken. Ligt uw uitdaging in 'sports performance management', in 'weight management' of misschien in beiden? Samen gaan we kijken welke doelen er op korte, middellange en lange termijn mogelijk zijn voor u.

EEN GOED DOEL IS UITDAGEND en HAALBAAR!

2. Inzicht
Eerst is van groot belang is dat u inzicht krijgt in uw voeding.
Vragen als: "Wat zou u moeten eten, welke hoeveelheid, samenstelling, op welk moment, wat wel en wat niet, enz." worden beantwoord.
Vervolgens kijken we in hoeverre uw voeding op dit moment hieraan voldoet en krijgt u adviezen over eventuele aanpassingen.
Dit doen we aan de hand van een voedingsanalyse.

3. Voedingsanalyse
Voedingsanalyse via internet. Op uw eigen tijdstip kunt u een lijst zoals hieronder te zien is, invullen. Deze lijst geeft exact de tekorten/ disbalans weer in uw eetpatroon. Vervolgens kijken we hoe u dit in de praktijk kunt oplossen.

De kosten zijn afhankelijk van welk pakket u kiest.

Begeleidingspakket 1:
Begeleidingspakket bedoeld voor elke sporter om globaal inzicht te verkrijgen in de huidige voedingssituatie t.o.v. de trainingsarbeid.

19,00 euro

Begeleidingspakket 2:
Dit pakket is bedoeld om inzicht te verkrijgen in het huidige voedingspatroon t.o.v. de trainingsarbeid
Adviezen kunnen worden toegepast en getoetst om te komen tot een adequaat voedingspatroon
Bedoeld om sporters te helpen bij het verkrijgen van een optimaal voedingspatroon.

45,00 euro

Begeleidingspakket 3:
Als pakket 2 maar nu met indivuduele voedingsbegeleiding via internet
Bedoeld voor serieuse sporters die begeleid willen worden in het optimaliseren van hun voedingspatroon.

85,00 euro

Begeleidingspakket 4:
Als Begeleidingspakket 3 maar nu gedurende 90 dagen
Bedoeld voor zeer serieuse sporters die een behoorlijke voedingsverandering willen bewerkstelligen.

225,00 euro

schema


4.Follow-up
We maken afspraken wanneer ik contact met u opneem om uw vorderingen met u door te nemen. Bent u op de goede weg? Hoe voelt u zich? Waar moeten we eventueel bijsturen? Heeft u vragen of opmerkingen etc..

ZONDER ACTIE GEEN RESULTAAT!

5. Evaluatie
Zodra uw doelstellingen zijn bereikt gaan we kijken hoe u dit kunt versterken voor de lange termijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alle afbeeldingen zijn eigendom van Herbalife International